Find best premium and Free Joomla templates at GetJoomlaTemplatesFree.com

NOLIKUMS

Ūdens tūristu saieta “Lielais plosts 2019” nolikums

1.      Saieta “Lielais plosts 2019” apraksts

1.1.       Ūdens tūristu saiets “Lielais plosts 2019” (turpmāk pasākums) ir aktīvās atpūtas, ūdens tūrisma entuziastu un atbalstītāju pasākums, kas notiks 2019. gada 1. jūnijā Krāslavas novadā (maršruts: Piedruja – Skerškāni).  Maršruta garums ir aptuveni 30 km.

1.2.       Pasākumu organizē Krāslavas novada tūrisma informācijas centrs (turpmāk Krāslavas novada TIC), sadarbībā ar sporta klubu “Beibuki” un brīvdienu māju “Skerškāni”.

1.3.       Pasākums nav sacensības, tā mērķis ir popularizēt ūdens tūrismu Latgalē un sekmēt Latvijas iedzīvotāju pievēršanos veselīgam un aktīvam dzīvesveidam, kā arī saliedēt iedzīvotājus un pavadīt brīvo laiku pozitīvā gaisotnē.

1.4.       Kontaktinformācija: +371 29493121 (Ilmārs), [email protected], +371 29376090 (Krāslavas novada TIC), [email protected].

 2.      Saieta dalībnieki

2.1.       Par pasākuma dalībnieku var kļūt ikviens iedzīvotājs vecumā virs 18 gadiem, kurš apzinās savas spējas veikt distanci, prot peldēt, piekrīt šī Nolikuma noteikumiem un ir nokārtojis pieteikuma formalitātes.

2.2.       Dalībnieki no 13 līdz 18 gadu vecumam drīkst piedalīties ar vecāku atļauju, ko viens no vecākiem paraksta, reģistrējot dalībnieku pasākumam, vai klātesot atbildīgajai pilngadīgajai personai, kura jānorāda pieteikumā.

2.3.       Bērni līdz 12 gadiem drīkst startēt tikai kopā ar pieaugušo.

2.4.       Saieta dalībnieki tiek aicināti būt radošiem un izdomas bagātiem, rotājot laivas un veidojot tērpus savu kolektīvu pārstāvjiem.

2.5.       Saieta dalībniekiem obligāti ir jābūt līdzi pasei vai ID kartei!

2.6.       Katram saieta dalībniekam ir jābūt noformētai speciālajai caurlaidei ar atļauju uzturēties pierobežas zonā. Caurlaides noformēšanu katram dalībniekam uzņemas pasākuma organizatori, izmantojot pieteikuma anketā sniegto informāciju (vārds, uzvārds, personas kods).

3.      Pasākuma norises kārtība

3.1.Nakšņošana un ēdināšanas iespējas dalībniekiem, kuri ieradīsies 2019. gada 31. maijā

3.1.1.      Dalībniekiem, kuri ieradīsies Piedrujā 31. maijā, pastāv iespēja nakšņot viesnīcā “Piedruja” (Piedruja, Krāslavas novads), iepriekš rezervējot naktsmītni pa tālruni +371 26357228 (Natālija).

3.1.2.      Dalībniekiem, iepriekš pasūtot, ir iespēja viesnīcā “Piedruja” baudīt vakariņas 31. maija vakarā un brokastis 1. jūnija rītā.

3.1.3.      Izmaksas par nakšņošanas pakalpojumiem viesnīcā “Piedruja” un ēdināšanu sedz paši dalībnieki.

3.1.4.      Dalībniekiem ir iespēja nakšņot 31. maija vakarā brīvdienu mājas “Skerškāni” telšu pilsētiņā, iepriekš piesakoties pa tālruni +371 29195745 (Jānis). Teltis ir jānodrošina pašiem.      

3.2.Dalībnieku reģistrēšanās un pasākuma oficiāla atklāšana

3.2.1.      Dalībnieku reģistrēšanās pasākumam notiek 2019. gada 1. jūnijā no 8.00 līdz 9.00 pie viesnīcas “Piedruja”. Katrs dalībnieks apstiprina savu ierašanos reģistrācijas sarakstā un ar parakstu apliecina, ka pilnībā piekrīt pasākuma organizēšanas noteikumiem.

3.2.2.      Pasākuma atklāšana ir paredzēta plkst. 9.00 pie viesnīcas “Piedruja”. Atklāšanas laikā pasākuma dalībnieki tiks iepazīstināti ar instrukcijām un drošības noteikumiem, kas jāievēro laivu brauciena laikā pa Daugavu.

3.3.Pasākuma programma

  • 9.15 - 9.45 Ekskursija Piedrujas robežapsardzības nodaļā.
  • 10.00 Starts no Piedrujas robežapsardzības nodaļas teritorijā esošā pievedceļa līdz Daugavai.
  • Pēc aptuveni 9 km – pieturvieta “Indricas Romas katoļu baznīca”. Visi pasākuma dalībnieki tiek aicināti piedalīties nelielā ekskursijāpa Indricas baznīcu, kas ir senākā koka baznīca Latgalē. Latgales kulinārā mantojuma zupas degustācija. Piemiņas suvenīra 1.daļas saņemšana.
  • Pēc aptuveni 14 km – pieturvieta “Akmeņainā pludmale”. Neliela atpūta un piemiņas suvenīra 2.daļas saņemšana.
  • Pēc aptuveni 2 km - draudzīga un saliedēta iepeldēšana Krāslavā.
  • Aptuveni plkst.17.00 (pēc aptuveni 5 km) – Finišs brīvdienu mājas “Skerškāni” aprīkotajā atpūtas laukumā.
  • Pasākuma noslēgums: kopīga fotografēšanās (darbosies arī foto stūrītis dabā), Latgales kulinārā mantojuma uzkodas, atpūta brīvā dabā un piemiņas suvenīra 3.daļas saņemšana. 

Pastāv iespēja nakšņot brīvdienu mājas “Skerškāni” telšu pilsētiņā (teltis ir jānodrošina pašiem).

4.      Pieteikšanās kārtība un dalības maksa

 4.1.       Lai pieteiktos pasākumā, ir jāaizpilda elektroniskā pieteikuma anketa, kas atrodama šeit, vai jāaizpilda tā papīra formātā Krāslavas novada TIC (Pils iela 2, Krāslava) līdz 2019. gada 27. maijam.

4.2.         Dalības maksa pasākumā ir 15,00 EUR no personas. Bērniem līdz 12 gadiem dalība ir par brīvu.

4.3.         Organizētām grupām virs 10 dalībniekiem – 10 EUR no personas.

4.4.         Dalības maksā iekļauts: glābēja un mediķa pakalpojumi, transports šoferu piegādei, piemiņas balva, ēdināšana pasākuma norises laikā, pasākuma fotografēšana un filmēšana, fotosesija speciāli iekārtotā foto stūrītī.

4.5.        Rekvizīti dalības maksas pārskaitīšanai: Biedrība “Sporta klubs Beibuks”, reģ. nr. 40008066710, bankas konts - LV68HABA0551014025575, bankas nosaukums - A/S Swedbank.

4.6.         Maksājuma mērķī jānorāda dalībnieka vārds, uzvārds un pieteikto dalībnieku skaits.

 5.      Bezmaksas transports

5.1.         Dalībniekiem, kuri atbrauks ar savu transportu uz starta vietu Piedrujā, vai vēlēsies atstāt mašīnas finiša vietā Skerškānos, kā arī dalībnieku nogādāšanai no Krāslavas uz starta vietu Piedrujā tiks nodrošināts kopīgs bezmaksas transports.

5.2.         Autobusa izbraukšanas laiks un maršruts:

  • 1. jūnijā plkst. 7.45 maršrutā: brīvdienu māja “Skerškāni” – Piedruja;
  • 1. jūnijā plkst. 8.00 maršrutā: Krāslava (Dīķu iela) – Piedruja;
  • 1. jūnijā plkst. 19.00 maršrutā:brīvdienu māja “Skerškāni” – Krāslava – Piedruja.

 6.      Inventārs

6.1.         Laivas dalībnieki nodrošina paši - kanoe, kajaki, smailes, piepūšamās vai citas airu laivas.

6.2.         Organizatoriem ir tiesības neļaut piedalīties braucienā dalībniekiem, kuriem, pēc organizatoru domām, ir konkrētajam pasākumam tehniski vai vizuāli nepiemēroti peldlīdzekļi.

6.3.         Ja ir nepieciešama laivu noma, lūgums vērsties pie organizatoru sadarbības partneriem, kas norādīti mājaslapā www.lielaisplosts.lv sadaļā - KUR IZNOMĀT PELDLĪDZEKĻUS vai zvanot pa tālruni 29493121.

6.4.         Peldvestes ir obligātas visiem dalībniekiem.

6.5.         Dalībnieki pasākumā drīkst piedalīties ar tehniskā kārtībā esošu laivu. Pirms laivu nolaišanas ūdenī ir jāveic rūpīga tās ārējā apskate, lai pārliecinātos, vai tai nav kādi ārēji bojājumi, piemēram, caurumi. Aizliegts lietot laivu, ja tai tiek konstatēti ārēji bojājumi.

6.6.         Par laivu tehnisko stāvokli atbild paši dalībnieki, organizatori par to atbildību neuzņemas.

 7.      Drošības noteikumi un atbildība

 

7.1.         Dalībnieki atbild par pieteikumā sniegto ziņu patiesumu.

7.2.         Dalībnieks pilnībā atbild par savu veselības stāvokli un fizisko sagatavotību.

7.3.         Dalībnieks pirms došanās laivu braucienā un distances laikā nedrīkst lietot alkoholu un citas apreibinošas vielas.

7.4.         Paraksts reģistrācijas sarakstā apliecina dalībnieka piekrišanu šiem noteikumiem, kā arī to, ka pēc sacensībām netiks celtas pretenzijas pret organizatoriem saistībā ar distancē gūtajām traumām, kuru iemesls ir pašu dalībnieku nevērība, pārslodze, apstākļu nenovērtēšana, apstākļu sakritība vai citu dalībnieku vaina.

7.5.         Laivas izmantošanas laikā drīkst veikt tikai tādus manevrus un darbības, kas ir savienojamas ar veselo saprātu un savām spējām. Ja laivas izmantošanas laikā tajā sāk ieplūst ūdens, nekavējoties jāairējas krastā, lai pasargātu sevi un pasažierus.

7.6.         Katram dalībniekam startā un visas distances laikā jābūt ar glābšanas vesti mugurā.

7.7.         Katrs dalībnieks pilnībā atbild par savu rīcību pasākuma laikā, tās izraisītajām sekām un nodarītajiem zaudējumiem savai un citu mantai, kā arī savai un citu veselībai.

7.8.         Pirms došanās uz starta vietām dalībnieki tiks iepazīstināti ar drošības un kārtības noteikumiem, kas jāievēro, dodoties laivu braucienā.

7.9.         Maršruta laikā dalībniekus uzraudzīs glābējs un mediķis.

7.10.     Atrodoties īpaši aizsargājamajā ainavu apvidū “Augšdaugava” aizliegts piesārņot dabu.

 8.      Publicitāte

 8.1.         Pasākuma laikā tiks fotografēts un filmēts.

8.2.         Dalībnieki atļauj izmantot pasākuma laikā iegūtos foto, video un citus materiālus pasākuma atspoguļošanai masu medijos, tūrisma nozares prezentācijas materiālos.

 9.      Citi noteikumi

 9.1.         Organizatori patur tiesības, vajadzības gadījumā, veikt izmaiņas nolikumā, pasākuma norisē, laikā, vietā un telpā.

 Visu veidu motori un dzinēji aizliegti!

Joomla templates by a4joomla
More Free Joomla Templates at GetJoomlaTemplatesFree.com